mr. prim. med. Nenad Janjetović – Kako živeti u skladu sa Svemirom

mr. prirodne medicine Nenad Janjetović – Kako živeti u skladu sa Svemirom

nenad1Čovek se od sebe otuđuje, od prirode i njenih zakonitosti od svemoćnog Svemira!!! Kao posledica toga dolazi do slabljenja zdravlja, gubi se sreća, radost, milost, ljubav. Udaljavamo se ubrzano od sebe, prirode, istinske Božje vere i dobrote. Narodna izvorna prirodna radinost, načini života i stara znanja u lečenju ljudi su iščezla raznim zabranama.

Na seminaru ćemo izučavati i što više praktično se uvežbavati u veštini, načinu i metodama pomoći u lečenju ljudi na izvoran, prirodan način, način naših predaka bez lekova. Kako se energetski i fizički ojačati i time preventivno sprečiti svaki vid slabosti i oboljenja. Tematika seminara će biti osigurana odgovarajućom literaturom (knjige i brošure).

MR. prirodne medicine Nenad Janjetović, Magistar narodne medecine sa Sveruskog naucno istrazivackog centra tadicionalne narodne medecine “ENIOM” iz Moskve.


www.jagnje.com

nenad2nenad3