mr. sc. Jasminka Premerl dipl. ing. – Kvantni skok i fraktal – spoj nauke i duhovnosti

mr. sc. Jasminka Premerl dipl. ing. – Kvantni skok i fraktal – spoj nauke i duhovnosti

Kvantni skok je pojam koji se najčešće upotrebljava za trenutke kada se ostvaruje značajan napredak u svesti čoveka. To može biti rađanje nove ideje ili neko otkriće koje je do tada bilo u latentnom (spavajućem) obliku.

Ako se prisetimo fizike i atoma, znamo da elektroni kruže oko jezgra uvek po istoj putanji. Ako elektron upije energiju tada se trenutno prebaci na višu putanju. Ako elektron izgubi energiju može pasti na „nižu“ putanju, to jest u jednom je trenutku bio na orbiti A, a onda se pojavio na orbiti B.

Promena orbite promena je statusa elektrona i događa se trenutno kao što se događa i s rađanjem ideje u umu.

A šta je to fraktal?

Riječ fraktal skovao je 1975. godine poljsko-francusko-američki matematičar Benoit Mandelbrot kako bi opisao oblike koji iskazuju detalje u svim merilima.

Fraktalna geometrija je geometrija prirodnog sveta – životinjskog, biljnog, mineralnog…razlomljenog kao i geometrija samog čoveka.

Toliko o definiciji pojmova na kojima će biti utemeljen ovaj seminar koji će se bazirati isključivo na primeni ovih pojmova i praktičnom radu na svih pet čula čoveka.

Seminar je utemeljen na mom dugogodišnjem istraživačkom radu iz područja kvantne medicine i kvantne psihologije. Svaki polaznik osetiće svoj kvantni skok i prepoznati svoj pravi temeljni (primodijalni) potencijal i moći ga staviti u funkciju za svoju dobrobit.

Sva naša kreativnost utemeljena je na kvantnim skokovima i nepredvidljivosti. Isti zakoni vladaju u nama kao i izvan nas. Naša povezanost s nelokaliziranom inteligencijom nikako ne završava s našim fizičkim telom. Ravnoteža fizičkog tela je identična ravnoteži celog svemira koja se očitava u vidu ritmova i ciklusa.

Ta nelokalizirana inteligencija je potencijal iz koga sve nastaje i na tom dubljem nivou stvarnosti mi smo ta inteligencija, mi smo svemir koji očitava sam sebe koristeći živčani sistem ljudskog bića.“ (D. Chopra)

SADRŽAJ SEMINARA:

  1. Fraktalni crtež i njegova primena
  2. Korekcija kroz fraktalni crtež
  3. Korespodentni sistemi tela
  4. Emocije i njihova korekcija
  5. Automanuelni kompleks – biološki aktivne tačke na glavi
  6. Smernice: Zdrav sam, Srećan sam, Mlad sam, Nepredvidiv sam, Mogu sve