Carolina Oro – Seminar biodanze®: Moć sopstvene kreativnosti mi stvara život

 

Kreativnost dolazi iz naše potrebe za istraživanjem i inovativnošću, što smo kao mala deca svi doživljavali. S vremenom smo „ukrotili“ svoju kreativnost i stavili je u nepomičan okvir te joj postepeno pružali sve manje pažnje. Naš izbor je da je sada ponovo pozovemo u život kako bi sa svom svojom snagom učestvovala u stvaranju našeg života. Uz šestodnevan program biodanze, podsticaćemo kreativnost svakog pojedinca. Kreativnosti ćemo pre svega nuditi prostor kako bi se mogla izraziti i opet zaživeti u našem svakidašnjem životu. Da stvarno osetimo snagu kojom nam kreativnost može promeniti naše postojanje. A za sve to potrebna nam je hrabrost, malo drskosti i, naravno, ponešto haosa koji nam omogućava da uronimo u obilje mogućnosti te da preispitamo naša uverenja i ograničenja. Uz pomoć doživljavanja ljubavi i sigurnosti, ponovo ćemo naći iskrenu povezanost sa sobom, osetićemo svoje potencijale pa ih na svoj stvaralački način uneti u svoj svakodnevni život. 

www.biodanza.si

http://www.carolinaoro.com/