Nenad Janjetović – Kako misli, reči, razne magije i brojke utiču na zdravlje i život uopšte

19.6.-26.6.

Nenad Janjetović (Bosna i Hercegovina) – Kako misli, reči, razne magije i brojke utiču na zdravlje i život uopšte

  • Kako nas pozitivne ili negativne misli mogu voditi kroz materijalni svet i kako one utiču na zdravlje.
  • Svaka izgovorena reč daje pečat životu u nama i oko nas.
  • Brojevi daju impuls svemu pa i zdravlju od rođenja pa do smrti. Pogotovo brojevi 3, 6, 9, 13.
  • Kako uz pomoć misli, reči i brojeva dovesti sebe u ravnotežu i životnu harmoniju?
  • Kako i na koje načine držati životne magije pod kontrolom?