Nenad Janjetović i Josip Cvitkušić – Kako na prirodan način dovesti u ravnotežu dušu i telo

Nenad Janjetović i Josip Cvitkušić – Kako na prirodan način dovesti u ravnotežu dušu i telo

Svako podneblje na planeti Zemlji ima prirodnu ishranu i način života svih živih  bića. U tom podneblju ljudi su izgradili svoju tradiciju življenja uopšte. Način prenošenja znanja je usmeno s kolena na koleno. Na seminaru ćemo spoznati stara prirodna znanja o životu i zdravlju te kako ih primeniti u ovim veštačkim uslovima i na taj način približiti življenje u skladu i sa zadatkom svemira. Učićemo kako se snaći i održati zdravlje i snagu. Čovek iz veštačkog, brzog i stresnog života mnogo toga zna, ali zato slabo može osetiti svoje fizičko, energetsko i duhovno telo. Učićemo kako osetiti sebe kao celinu kao amaterijalno i duhovno biće.

Danas se čovek leči uglavnom uz pomoć veštačke nauke, medicine koja se izučava u školama i na fakultetima. U tom lečenju u prvom planu su biznis i profit, egoizam i materijalizam, a ne čovek i priroda. Zapostavljena je tradicionalna medicina, zapostavljena su znanja koja su posedovali stari narodi, kao što su Maje, Inke, Indijanci i drugi. Na seminaru ćemo zajedno razmatrati kako prirodna izvorna znanja utiču na zdravlje, sreću i radost ljudi, a kako veštački naćin lečenja izazivaju strahove i stresove. Pokazaćemo na koji se način mogu pobediti razne bolesti i slabosti koje čoveka mogu snaći dok prolazi kroz materijalni svet.