Nikola Duper – Tehnike Živorada Mihajlovića Slavinskog za poboljšanje kvalitete života i duhovnog razvoja

 

Nikola Duper je rođen u Dubrovniku ali zadnjih 25 godina živi u Italiji. Godine 2005. počinje prolaziti kurseve a, nakon nekoliko godina asistiranja Slavinskom, 2009. postaje instruktor. Seminar je jednim delom teorija i praktično prikazivanje, a drugim praksa. Na takav način učesnici će biti osposobljeni primenjivati odmah nakon seminara. Veliki deo tehnika su veoma jednostavne, lako ih je naučiti kao i primenjivati bilo na sebi samima bilo na drugima. Moguće je raditi na poboljšanju međuljudskih odnosa u raznim oblastima, profesionalnih i sportskih rezultata, koncentracije, efikasnosti, pažnje, strpljenja, otklanjanja problema. Tehnike Ž. M. Slavinskog koriste i više psihologa, psihoterapeuta i lekara.
Da bi ih uspešno savladali nije potrebno nikakvo prethodno znanje, dovoljni su interes, dobra volja i malo entuzijazma

http://peat.duper.org/