Shirlie Roden – Pjevajte s anđelima

 

Postoje Anđeoski zvukovi, Anđeosko isceljenje i Anđeosko blagostanje koje čekaju priliku da se povežu s nama kada otvorimo naša srca svetom zvuku. Jedinstvo u disanju, pevanje i čisti tonovi će vam pomoći kako biste se pripremili za ulazak u anđeoski svet dok opuštate svoj um i telo i otvarate svaku ćeliju za proticanje božanske isceljujuće energije. Ta anđeoska vibraciona energija će vam pomoći da iscelite um, telo i duh dok dopuštate sebi da otpustite prošlost i da se otvorite za punija osećanja, time ćete početi da doživljavate i izražavate ljubav i život iz svoga srca.

Svaki dan ćemo raditi sa različitim anđelom, uključujući arhanđela Mihaela, Rafaela i Gabrijela i sa svojim anđelom čuvarom koji će vam ponuditi podršku na svakom nivou vašeg života: u ljubavi, u vezama, u radu i napretku, i pomoći će vam da otkrijete anđeosko biće koje je autentično vama samima. Sve što treba da uradite je da zatražite da osetite tu božansku suštinu u vama i doživite jedinstvo sa svemirom.
Shirlie će takođe izvesti koncert svojih sopstvenih pesama 10.7. uveče u sklopu Harmony programa.

www.shirlieroden.com

www.agnieszkajurko.pl

www.facebook.com/ShirlieRodenMusic