Shirlie Roden – Zvuk harmonije

Zvuk ljudskog glasa je jedan od najvažnijih prirodnih lekovitih sredsatva i može se koristiti za opuštanje i smirivanje putem svojih vibracija, pustite stare uspomene i razmišljanja, i bukvalno to će vas vratiti nazad u harmoniju. Jednostavne tehnike sa zvukom, disanjem i pevanjem će vam pomoći da se oslobodite stresa i napetosti, da umirite svoje misli i strahove, suptilno čisteći i energizirajući svoje telo i čakra sistem, kako biste smireno otvorili svoju intuiciju i vibracije vlastite snage isceljenja. Zajedno ćemo raditi kako bi stvorili harmoniju s Majkom Zemljom, ravnotežu naše muške i ženske energije, kako bi postigli usklađenost u našim srcima, iskusili našu vezu sa čistim duhom, te disali i uskladili se sa zvukom našeg fizičkog tela, glavnih organa i DNK – a. Doživite svoje autentično sopstvo kao bića harmonije i svetla, i magnetizirajte pozitivnu energiju prema vama, dok počinjete slati stvarni zvuk sebe samih prema van u svet.

 www.shirlieroden.com  www.agnieszkajurko.pl