Spomenka Divljan i Zorica Petrović – Dodir sopstvenosti

 

zorkaOvaj program kreiran je na osnovu naših dosadašnjih edukacija iz oblasti ličnog razvoja, ali se isto tako oslanja i na naše bazično obrazovanje. Iz naših CV-ija je vidljivo naše iskustvo i edukacije u okviru rada u oblasti – podrška ličnom razvoju te je ovaj program koncipiran kao odraz našeg višegodišnjeg iskustva u rada sa ljudima različitih potrebai profila. Program je zamišljen kao mozaik različitih tehnika sa kojim imamo dobro iskustvo u radu sa učesnicima programa.
Putem kreativnog pokreta, muzike, ritma, telesnih vežbi, slušanjem mudrih priča, fokusa na JA, vežbama disanja, uranjanjem u svoje autentično biće, razumevanje mudrosti srca i zagrljaja svoga sopstva –
Spomenka (1)

obezbeđuje se iskustvo učesnicima jednog dubokog i smislenog pročišćenja svoga mentala, iracionalnih uverenja i otvaranja prostora da se dodirnu dublja emotivna stanja. Takođe, koncept podržava rad na volji. Reakcije učesnika govore u prilog jasnijeg sagledavanja sopstvenog mesta u sopstvenom životu, jasnijeg poimanja sebe u odnosu na druge i sopstvenog viđenja o smislu života. Predviđeno je da se program realizuje u dijadnim vežbama, u malim grupama i u vežbama na nivou cele grupe. Kroz varijante ovog program u našoj sredini prošlo je oko 2000 učesnika za dve godine. Imamo veliku motivaciju da program realizujemo u ambijentu kao što je ambijent Pašmana i sa učesnicima koji posećuju Harmony program. To je naša vizija od pre koju godinu.

Zorica Petrović pedagog uz edukacije iz oblasti ličnog razvoja, pedagogije i psihologije: Put ličnog rasta i razvoja, Psihodrama i sociodrama, Za život bez straha, Kognitivna i porodična terapija, Asertivna komunikacija, Stres kao lični razvoj, nenasilna komunikacija po učenju Maršala Rzemberga, stvaranje suštinskog mira među polovima, napredni nivo edukacije iz life coachinga, raskidanje vezanosti po učenju

Phyllis Krystal. 381 64 22 37 078

Е-mail: ucitibiti@yahoo.com

Spomenka Divljan je pedagog-psiholog uz edukacije u oblasti ličnog razvoja : Čuvari osmeha , Reči su prozori ili zidovi , Stvaranje suštinskog mira među polovima , nenasilna komunikacija u radionicama N. Savić, trening nenasilne komunikacije u radionici M. Rozenberga, Asertivni trening , Prvi nivo iz oblasti psihoterapijskog pravca , transakciona analiza , Obrazovanje za mirno rešavanje sukoba , Završen napredni kurs za trenera životnih veština po psihodinamskoj integrativnoj metodi . Iskustveno je učestvovala u sledećim programima ličnog razvoja: – Porodični raspored – poredak ljubavi po metodi Berta Helingera,  Raskidanje vezanosti – po metodi Filis Kristal,  Buđenje ljubavi – po metodi Ošoa,  Intenziv prosvetljenja , Preporađanje,  Euritmijske vežbe i seminari – po učenju Rudolfa Štajnera.