Spomenka Divljan i Zorica Petrović – Dodir sopstvenosti

Ovaj program kreiran je na osnovu naših dosadašnjih edukacija iz oblasti ličnog razvoja, ali se isto tako oslanja i na naše bazično obrazovanje. Iz naših CV-ija je vidljivo naše iskustvo i edukacije u okviru rada u oblasti – podrška ličnom razvoju te je ovaj program koncipiran kao odraz našeg višegodišnjeg iskustva u rada sa ljudima različitih potrebai profila. Program je zamišljen kao mozaik različitih tehnika sa kojim imamo dobro iskustvo u radu sa učesnicima programa.
Putem kreativnog pokreta, muzike, ritma, telesnih vežbi, slušanjem mudrih priča, fokusa na JA, vežbama disanja, uranjanjem u svoje autentično biće, razumevanje mudrosti srca i zagrljaja svoga sopstva – obezbeđuje se iskustvo učesnicima jednog dubokog i smislenog pročišćenja svoga mentala, iracionalnih uverenja i otvaranja prostora da se dodirnu dublja emotivna stanja. Takođe, koncept podržava rad na volji. Reakcije učesnika govore u prilog jasnijeg sagledavanja sopstvenog mesta u sopstvenom životu, jasnijeg poimanja sebe u odnosu na druge i sopstvenog viđenja o smislu života. Predviđeno je da se program realizuje u dijadnim vežbama, u malim grupama i u vežbama na nivou cele grupe. Kroz varijante ovog program u našoj sredini prošlo je oko 2000 učesnika za dve godine. Imamo veliku motivaciju da program realizujemo u ambijentu kao što je ambijent Pašmana i sa učesnicima koji posećuju Harmony program. To je naša vizija od pre koju godinu.