Tantra i zdravlje – Fabrizio Micatovich

fabrizioTantra i zdravlje

Nakon istraživanja tantričke vizije partnerskog odnosa i odnosa prema telu, proučićemo značaj postizanja i održavanja zdravlja u odnosu prema Svesnosti. Videćemo kako se drevne tradicije i poslednja naučna otkrića podudaraju i nude drugačije razumevanje bolesti te praktički pristup ka ozdravljenju. Fizičko zdravlje je nepogrešiv uslov za uživanje u životu na tantričkom putu.

Za početak radimo na ispravnom držanju tela te načina kako ono doživljava osećaje: biti u ravnoteži, istegnuti ili opustiti mišiće. Kada uspostavimo kontakt sa telom, upoznaćemo se sa antičkom keltskom tradicijom tadašnjih sveštenika (Druida) koji su pomoću određenih vežbi prikupljali energije iz svemira i Zemlje i time budili sopstvene skrivene potencijale. Kao vežbe one su vrlo jednostavne i efikasne, a osim što su prilagođene svim uzrastima mogu se izvoditi bilo kada to želimo. Disanje sa svojim punim ciklusom, kao i tehnika Pranaiama, pa sve do uvođenja promene u sopstvenoj seksualnoj energiji.

Na ovaj način se približavamo intimnom delu nas samih gde spoznajemo vrednost fizičke i energetske ravnoteže, potrebne za ‘buđenje’ svesnosti, otkrivajući tako istinsko zadovoljstvo našeg puta kojim se približavamo sve više ka najdubljem delu našeg bića.