Vanni i Rosy – Put srca i kineziologija

 

Korišćenjem testa mišića otkrivaju se potencijalne rezerve ili talenti u nama samima. Kineziologijom kontrolišemo stres, funkcionalne poremećaje, štetne navike, emotivne naboje i njima povezane blokade, kao i svaki tip usporenja unutar sistema telesno – mentalno. Osim kao pomoć drugima, mišićni test kada se pravilno nauči, direktno pomaže u promeni sopstvenih stavova ka pozitivnim verovanjima, čime omogućava izlazak skrivenih talenata i oštrije intuicije iz sopstvenog podsvijesnog, koje je često blokirano ili jednostavno rob mentalnog sklopa. Rezultat samog testa pomaže u otklanjanju strahova ili neodlučnosti, dobijanja energetske stabilnosti i samim tim opuštenije mišiće i potpuniju telesnu ravnotežu. Indirektno, on nas motiviše i vodi ka pronalaženju smisla života i obnovi unutrašnje vatre, čime se na kraju produbljuje dodir sa onim najdragocijenijim iz dubina naše duše. Vežbe mišićnog testa organizovane su tako da utvrdi se”istina”o telu na svim energetskim nivoima, odnosno da se osobi pronađe idealna ravnoteža organizma u datom trenutku ili u specifičnoj zoni koju tretiramo. Isto tako dobijamo informacije o sopstvenim psiho – fizičkim ciljevima unutar globalnog sveta, kao i harmoničan saživot našeg mikro – sistema sa makro – okolinom kojom smo okruženi. I kao završni čin seminara, bio bi otvaranje srca kojim se prihvata edukativni model kineziologije, a pri tome podrazumevamo punu odgovornost i svesnost sopstvenih potencijala u procesu samoizlečenja.