Wioletta Glyzewska i Ewa Zudro – Kundalini joga – osetite protok kroz svoje mentalno, fizičko i duhovno telo

Wioletta Glyzewska i Ewa Zudro – Kundalini joga – osetite protok kroz svoje mentalno, fizičko i duhovno telo

Smatra se da su Kundalini joga i njena specifična meditacija razvijeni pre više od 50.000 godina od strane rišija u Indiji i Tibetu, koji su sistematski testirali i usavršili precizne pokrete, poze, zvukove i tehnike disanja koje aktiviraju različite delove tela i mozga kako bi se postigli konkretni rezultati.

Mi praktikujemo Kundalini jogu kako bi pristupili i koristili naše kreativne snage za podizanje svesti, ozdravljenja i u druge svrhe. Za ovu moć (shakti) se smatra da leži u dubokom snu u najnižem delu kičme, i često se prikazuje kao uvijena zmija u stanju sna, (kundalini znači uvijen). Kad se probudila, bilo spontano ili putem joga tehnika, budi se kako bi se ujedinila s Univerzalnom energijom (prana), ona osnažuje pojedinca sa svešću koja je iznad obične percepcije i moći (siddhi), koja je izvan običnih sposobnosti.

Praktikovanje Kundalini joge je poput postavljanja duhovnog putovanja unutar vas samih. Tokom tog putovanja naučićete o sebi, otkrićete svoje telo, prirodu vašeg uma i sposobnost da se izrazi. Bićete u mogućnosti otvoriti svoje biće kako biste doživeli čisto blaženstvo. Kundalini putovanje omogućava da pronađete prihvatanje i ljubav prema sebi. Svaka žena može otkriti svoju boginju prirode, može postati sigurna i ispunjena. Doživite Kundalini jogu i započnite putovanje prema Jedinstvu. To je Jedinstvo bez iluzije odvojenosti. Jedinstvo bez čežnji duše. Jedinstvo s povezanošću sa svime onime što jeste.

Naši susreti će se sastojati od vežbi ili položaja (asana) u kombinaciji sa posebnim tehnikama disanja (pranajame), pozama ruku i prstiju (mudre), telesnih ključeva (bande), pevanja (mantre) i meditacije. Sve to učinjeno zajedno, ili po redu za stvaranje tačnih, posebnih učinaka.

Dok treniramo zajedno, mi ćemo se usredsrediti na nekoliko energetskih aspekata praktikovane Kundalini joge. Pokušaćemo staviti svetlo na aspekte prana cirkulacije i čakri tako da funkcionišu unutar ljudskog tela. Sve ovo o čemu pričamo ćemo pokušati doživeti s aspekta energetske anatomije te nenog razumevanja putem koncepcije „10 tela“.

Tokom radionice pozivamo vas da se pridružite putovanju unutar sebe samih koristeći tehniku Kundalini joge koja nam je donešena 1969. godine na zapad od strane Jogi Bađana.


Wioletta Glyzewska i Ewa Zudro