Tadej Pretner – Korak napred

Većina duhovnih sistema zasniva se na otvaranju srca, što vodi ka svesnosti o istinskim potrebama i potencijalima. Međutim, praktikanti ovog duhovnog puta često se suočavaju sa problemom nemoći da ostvare svoja najdublja htenja. Otvorenim srcem veoma jasno prepoznaju životne prepreke i vide ciljeve, ali ipak nemaju dovoljno energijskog kapaciteta potrebnog za izlaz van okvira prepreka i ostvarenje tih ciljeva. Onaj deo nas koji je zadužen za »upravljanje« materijalnom realnošću, naime ne nalazi se u srcu nego u psihološkim sadržajima u prvih 3 čakre. Ako želimo živeti htenja srca moramo napraviti korak napred te uspostaviti kontakt sa energijom Zemlje i isceliti naše odnose. Na nivou treće čakre treba zapaliti unutrašnju vatru koja će nam pomoći da izađe izvan ustaljenih modela. Radionica gde ćemo naučiti sve to osnovana je na pristupima i tehnikama kvantne psihologije. U sklopu ove radionice postoji i nekoliko tradicionalnih vežbi za uspostavljanje odgovarajućih energijskih protoka u telu.

Autor knjiga: Upotreba minerala na putu iscjeljivanja i rasti osobnosti; Minerali, zdravlje, duhovnost; Dah zvijezda – simbolika i astrološka podjela dragocjenog i ukrasnog kamena; Holistička radiestezija; Mala enciklopedija ljekovitog kamenja; Bioenergoterapija; Nadmašivanje uzoraka ponašanja, Praktička upotreba ljekovitog kamenja, Cjelovita bioterapija.

http://tadej-pretner.com