Tadej Pretner – Izlazak iz karmičkog kruga

lalalaIzlazak iz karmičkog kruga. Jedan od klasičnih zakona karme jest »što siješ, to ćeš i žeti«. Ali činjenica je da se lomovi životnih paradigmi događaju i ljudima čija su djela pretežno etička i moralna. Što je razlog tome? Je li je u pitanju nekakva kazna za djela počinjena u prošlim životima?Odgovor je ne. Karmičku energiju naime stvaramo i tada kad činimo dobra djela sa gledišta naučene etike i morala.Na seminaru ćemo se upoznati sa zakonima karmičke energije te projekcijama »uhvaćene« emocionalne energije s astralne razine u materijalni svijet, kao i načine zaustavljanja generiranja karmičke energije te trasiranja puta za izlazak iz karmičkog kruga.

Autor knjiga:

Upotreba minerala na putu iscjeljivanja i rasta osobnosti; Minerali, zdravlje, duhovnost; Dah zvijezda – simbolika i astrološka podjela dragocjenog i ukrasnog kamena; Mala enciklopedija ljekovitog kamenja; Bioenergoterapija; Nadvladavanje uzoraka ponašanja, Praktična upotreba ljekovitog kamenja, Cjelovita bioterapija, Integrirana osobnost.

http://tadej-pretner.com